Registreeri oma ost


Registreeri oma ost kuni 15.06.2017 ja osale Weber Q3000 gaasigrilli loosimises.

*Kõik väljad on kohustulikud täitmiseks!

**Andmete lisamisega oled nõus saama personaalseid ja reklaampakkumisi AS-lt Alexela Oil oma e-posti aadressile ja mobiiltelefonile. Pakkumistest loobumiseks võta ühendust meie klienditeenindusega. Hoiame Sinu andmeid turvaliselt ja ei avalda kolmandatele isikutele.

Kampaania Auhinnad ja Tingimused


 1. Alexela tarbijamängu „Võida gaasigrillˮ (edaspidi Kampaania) korraldaja on Alexela Energia AS, Roseni 13, Tallinn, 10111 (edaspidi Kampaania Korraldaja).
 2. Kampaania kestab 15.04.2017 kuni 15.06.2017. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Kampaania Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaania toimub Eesti Vabariigi territooriumil asuvates mĂĽĂĽgipunktides, kus on mĂĽĂĽgil Alexela Energia balloonigaasid.
 4. Kampaanias osalemiseks tuleb kampaaniaperioodil osta ükskõik milline Alexela Energia grill- või majapidamisgaas ja säilitada ostutšekk, mis on vajalik kampaanias osalemiseks. Kampaanias osalemiseks tuleb ostutšekk registreerida internetis www.klienditugi.ee/balloonigaas, sisestades oma ostutšeki numbri, ostukoha ja kontaktandmed. Sama ostutšeki numbrit saab sisestada ainult 1 kord.
 5. Kampaanias osaleja saab suurendada oma võiduvõimalusi, juhul kui sooritab Alexela Energia grill- või majapidamisgaasi ostu uue ostuna ja registreerib ostutšeki numbri ning oma kontaktandmed vastavalt ülaltoodud juhistele.
 6. Ülaltoodud veebilehel ostu registreerinud isik nõustub, et tema esitatud isikuandmeid töödeldakse Kampaania Korraldaja poolt.
 7. Kampaania auhinnaks on 1 (ĂĽks) Weber Q3000 gaasigrill koos 1 (ĂĽhe) 5 kg grillgaasiga metallballoonis.
 8. Kampaania auhinna loosimine toimub pärast kampaania lõppu ja võitja nimi avaldatakse 5 tööpäeva jooksul. Võitjaga võetakse ühendust tema poolt edastatud kontaktide kaudu. Võitjaga lepitakse kokku auhinna üleandmise koht kas Tallinnas või Tartus, ja aeg. Auhind väljastatakse 20 tööpäeva jooksul alates võitja nime avalikustamisest.
 9. Võidu kättesaamisel tuleb esitada vastav ostutšekk ning oma isiku tuvastamiseks isikut tõendav dokument (pass, juhiluba, ID-kaart). Juhul, kui võitjat ei ole võimalik 5 tööpäeva jooksul kätte saada tema poolt esitatud kontaktandmetel ja/või ei õnnestu kokku leppida auhinna üleandmist või võitjale ei sobi auhinna üleandmise koht, siis kaotab võitja õiguse auhinna kättesaamiseks.
 10. Kõik kulud, mis Kampaanias osalejal tekivad seoses Kampaanias osalemisega ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaanias osaleja.
 11. Võitu ei asendata osalejate nõudmisel teist liiki auhinnaga ega anta välja rahas.
 12. Kampaania auhinda ei saa võita kampaania korraldamisega otseselt seotud inimesed ja nende pereliikmed.
 13. Kampaanias osalemist loetakse ühtlasi ka Kampaanias osaleja poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada Kampaanias osaleja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma Kampaanias osalejale selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 14. Kampaania Korraldaja ei võta vastutust Kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud Kampaania korraldamise tingimusi või esitanud Kampaania Korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude ebaõnnestumiste korral (Kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele oma seadmega pääseda), mis ei ole toimunud Kampaania Korraldaja süül.
 15. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja lõpetada auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
 16. Kampaania Korraldaja ei vastuta võitjale ja/või võidu kasutajale ja/või kolmandatele isikutele võitude kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 17. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata 10 päeva jooksul pärast kampaania lõppemist kirjalikult Kampaania Korraldaja meiliaadressil energia@alexela.ee . Kampaania Korraldaja vaatab kõik saabunud pretensioonid läbi ja annab vastuse 15 päeva jooksul alates pretensioonide saamisest.
 18. Kampaania reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.