Monesti yritykset eivät tiedä kuinka arvottaa varsinaista asiakaspotentiaaliaan.

Analysoimalla nykyiset ja potentiaaliset asiakkaasi autamme suunnittelemaan strategian, jonka avulla voit kasvattaa asiakasmääriäsi, myyntiä ja tuottojasi.

Me arvostamme asiakaspotentiaalianne

Vuodesta 2007 saakka, Klienditugi Ltd. on kerännyt informaatiota yrityksistä ja yrityksien toiminnasta. Meillä on dataa jokaisesta yrityksestä sekä päättäjistä Virossa, Latviassa ja Liettuassa jatkuvasti kehittyvässä Kliendibaas.eetietokannassamme. Tavanomaisen datan lisäksi tiedämme paljon yritysten toiminnasta: kuinka paljon henkilökuntaa yrityksillä on, autojen määrän, liikevoiton ja päättäjät. Automatisoidun päivitysprosessin ansiosta olemme onnistuneet pitämään asiakkaidemme markkinointitietokannat ajantasalla. Asiakastietopalvelumme avulla saat tarkan asiakasrekisterin jo olemassa oleville sekä tuleville asiakkaillesi. Tämän ansiosta voit keskittyä markkinointiin ja myyntiin käyttämällä markkinoiden parasta yritystietokantaa – Kliendibaas.ee 

Asiakastietovaiheet

  • 1 Jo olemassa olevan tietokannan vertaaminen meidän tietokantaamme + ensimmäinen päivitys, jonka suorittaa spesialistimme.
  • 2 Prosessointia vaativan datan määrän määrrittäminen yrityksen sekä päättäjien tasolla.
  • 3 Asiakastietokannan päivittäminen tarvittavalla informaatiolla.
  • 4 Perusteelliseen analyysiin pohjautuva profiilien luonti uusille potentialisille asiakkaille.
  • 5 Asiakastietokannan luominen. Tietokantaan sisältyy sekä nykyiset että potentiaaliset asiakkaasi.
  • 6 Muun oleellisen datan lisääminen asiakastietokantaan.
  • 7 Asiakassegmentointi.
  • 8 Asiakastietokannan automatisoidun päivittämisen implementointi CRM-järjestelmääsi.

Asiakastietokanta

ONGELMA

Yritykset käyttävät lisääntyvässä määrin ostettuja tietokantoja toiminnassaan. Nämä tietokannat ovat yhteydessä olemassa oleviin asiakastietokantoihin, jotka ovat tallennettu eri paikkoihin eikä yrityksessä ole henkilöä, joka vastaisi niiden myöhemmistä toiminnoista ja päivityksistä. Tuloksena on tilanne, jossa myyntiä sekä markkinointia koskeva data on vanhentunutta eikä sitä käytetä.

RATKAISU

Yritykset tarvitsevat laadukasta dataa muista yrityksistä sekä yritysten tekemistä päätöksistä, jotta ne kykenisivät hankkimaan uusia asiakkaita, säilyttämään nykyiset asiakkuudet sekä hyödyntämään näiden koko potentiaalin. Meidän Kliendibaas-tietokantamme perustuu yritysrekisteristä hankittuihin tietoihin, joita päivitetään jatkuvasti. Me päivitämme myös omaa dataamme systemaattisesti – kommunikoimme karkeasti 200:n yrityksen kanssa, joilta saamme kallisarvoista dataa sekä heidän toiminnastaan että yrityksen päättäjistä. Tuloksena tarjoamme asiakkaillemme uniikin tietokannan virolaisista, latvialaisista sekä liettualaisista yrityksistä, jota he voivat käyttää päivittäisissä työtehtävissään. Luodessamme yritysrekisteriä me noudatamme tarkasti Viron tietosuojalakeja.

Yritystietokannan uudistaminen

ONGELMA

Yritystietokannat sisältävät monesti osittain epätarkkaa tietoa asiakkaista sekä kontakteista. Data voi olla puutteellista, väärää tai vanhentunutta. Tietokanta voi sisältää tietoa passiivisista tai lopetetuista yrityksistä. Myös muutokset yrityksen henkilöstössä voivat aiheuttaa paljon turhia kuluja sekä työtä myynnin ja markkinoinnin osalta.

RATKAISU

Me takaamme huolellisen tutkimuksen ja täydennyksen nykyiseen asiakastietokantaanne käyttämällä tarkkaa yritystietokantaamme yrityksistä sekä yritysten päättäjistä. Prosessimme ansiosta voimme poistaa päällekkäiset, lopetetut sekä passiiviset yrityset tietokannastanne. Kaikki väärä tai hyödytön tieto päivitetään asiakaspohjaanne. Päivittämättömät tiedot yritysten päättäjistä sekä kontakteista korjataan vertaamalla niitä meidän asiakastietokantaamme. Lisäksi lisäämme täysin uutta tietoa suorista kontakteista tietokantaanne. Tilauksesta voimme tarkistaa toimitusjohtajia koskevat tiedot sekä kerätä tarpeelliset tiedot puhelimitse. Lue lisää palvelustamme täältä Kliendiotsing

Analyysit ja segmentointi

ONGELMA Yritysmarkkinointi sekä myynti on usein suunnattu liian laajoille ja väärin määritellyille kohderyhmille. Tämä johtaa uusien asiakkaiden etsimiseen tehottomasti ja kalliilla hinnalla. Tämä johtuun olemassa olevan tietokannan liiasta informaatiosta ja turhista kontakteista, koska usein tietokonnan tiedot ovat kopioita toisistaan tai muuten vääriä.

RATKAISU On tärkeää kartoittaa yrityksen asiakasrekisteri niin tarkasti kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa tärkeiden nykyisten ja potentiaalisten uusien asiakkaiden selvittämistä. Asiakasanalyysi pohjautuu perinpohjaisiin taustatietoihin yrityksistä. Taustatietojen avulla erilaiset asiakassegmentit yhdistetään yhteisten ominaisuuksien avulla. Luotujen asiakasprofiilien sekä ostavien asiakkaiden tuottojen perusteella voimme luoda todella tarkan yleiskatsauksen markkinoiden potentiaalista. Analyysiä käytetään tunnistamaan kaikki tärkeimmät nykyiset asiakkaat, asiakassegmentit ja asiakassuhteet, jotka tarvitsevat kehitystä sekä kiinnostavimmat potentiaaliset asiakassegmentit. Kun analyysin tulokset on käyty läpi yrityksen päättäjien kanssa, voimme täydentää asiakaspohjaa potentiaalisilla asiakkailla sekä asiakassegmenteillä, jotka muotoutuvat tämän strategian lopputuloksena.

Tietojen päivittäminen

ONGELMA Kun yritykset ovat huolissaan asiakasrekisterin laadusta, ne useimmiten aloittavat tietojen tarkistuksen omin avuin. Tämä lähestyminen on usein kertayritys ja uusittu tieto alkaa vanhentua uudelleen heti seuraavasta päivästä alkaen.

RATKAISU

Pidämme huolen että yrityksellä on tuoreimmat tiedot yrityksistä sekä pyydettyjen asiakassegmenttien toimitusjohtajien kontaktit koko Baltian alueella – Viro, Latvia, Lietua. Automaattisessa tietojen päivityksessä koko yritysrekisteri sekä meidän asiakastietokantamme päivitetään ajantasalle. Tieto tullaan siirtämään tarvittavissa määrin tilaajayrityksen asiakastietokantaan, jotta se aina sisältäisi tuoreimmat tiedot. Älykäs CRM-ratkaisumme sallii meidän pyytää ylimääräistä informaatiota/lisäinformaatiota yrityksen asiakaspohjaan kertaluontoisena toimintona tai poistaa toimimattoman asiakkaan tiedot.

Ota yhteyttä

Siim Salme Toimitusjohtaja/Asiakasdata spesialisti (+372) 53 4000 30 siim@klienditugi.ee