Monesti yritykset eivät tiedä kuinka arvottaa heidän varsinaista asiakaspotentiaaliaan. Perustuen erilaisiin analyyttisiin toimenpiteisiin koskien jo olemassa olevaa tai uutta asiakaspohjaa, me autamme teitä rakentamaan strategian jonka avulla kasvattamaan asiakaspohjaa, myyntiä sekä tuottoa.

Me arvostamme asiakaspotenttiaalianne

Vuodesta 2007 saakka, Klienditugi Ltd. on kerännyt informaatiota yrityksistä ja yrityksien toiminnasta. Meillä on dataa jokaisesta yrityksestä sekä vastaavista henkilöistä Virossa, Latviassa ja Liettuassa meidän jatkuvasti kehittyvässä Kliendibaas.ee. Normaalin datan lisäksi, tiedämme yritysten toiminnasta, kuinka paljon henkilökuntaa yrityksillä on, autojen määrän, tuoton sekä henkilöt jotka ovat vastuussa eri rooleista. Automatisoidun päivitysprosessin ansiosta olemme onnistuneet pitämään asiakkaidemme markkinointi-tietokannat ajantasalla.   Asiakastietopalvelumme avulla, saat tarkan asiakasrekisterin jo olemassa oleville sekä tuleville asiakkaillesi. Tämän ansiosta voit keskittyä markkinointiin ja myyntiin käyttämällä markkinoiden parasta yritys tietokantaa – Kliendibaas.ee 

Asiakastieto vaiheet

  • 1 Jo olemassa olevan tietokannan vertaaminen meidän tietokantaamme + ensimmäinen päivitys jonka suorittaa spesialistimme.
  • 2 Prosessointia vaativan datan määrän määrrittäminen yrityksen sekä vastaavien henkilöiden tasolla.
  • 3 Asiakastietokannan päivittäminen tarvittavalla informaatiolla.
  • 4 Perusteelliseen analyysiin pohjautuva profiilien luonti uusille potentialisille asiakkaille.
  • 5 Asiakastietokannan luominen johon sisältyy sekä nykyiset että potentiaaliset asiakkaasi.
  • 6 Muun oleellisen datan lisööminen asiakastietokantaan.
  • 7 Asiakas segmentointi.
  • 8 Asiakastietokannan automatisoidun päivittämisen implementointi CRM järjestelmääsi.

Asiakastietokanta

ONGELMA

Yritykset käyttävät lisääntyvässä määrin ostettuja tietokantoja toiminnassaan. Nämä tietokannat ovat yhteydessä olemassa oleviin asiakkastietokantoihin, jotka ovat tallennettu eri paikkoihin eikä ole ketään joka vastaisi niiden myöhemmistä toiminnoista tai/ja päivityksistä. Tuloksena tilanne jossa myyntiä sekä markkinointia koskeva data on vanhentunutta, eikä sitä käytetä.

RATKAISU

Yritykset tarvitsevat laadukasta dataa muista yrityksistä sekä yritysten tekemistä päätöksistä jotta ne kykenisivät hankkimaan uusia asiakkaita, säilyttämään nykyiset asiakkuudet sekä hyödyntämään näiden koko potentiaalin. Meidän Yritystietokanta (Kliendibaas) perustuu yritysrekisteristä hankittuihin tietoihin joita päivitetään jatkuvasti. Me päivitämme myös omaa dataamme systemaattisesti – kommunikoimme karkeasti 200:n yrityksen kanssa, joilta saamme kallisarvoista dataa sekä heidän toiminnastaa että vastaavista henkilöitä henkilöstöstä. Tuloksena tarjoamme asiakkaillemme uniikin tietokannan Virolaisista, Latvialaisista sekä Liettualaisista yrityksistä jota he voivat käyttää päivittäisissä työtehtävissä. Luodessa asiakasrekisteriä me noudatamme tarkasti datan suojausta koskevia lakeja jotka ovat voimassa Viron Tasavallassa.

Asiakastietokannan uudistaminen

ONGELMA

Yritystietokannat monesti sisältävät osittain epätarkkaa tietoa asiakkaista sekä kontakteista. Data voi olla puutteellista, väärää tai vanhentunutta. Tietokanta voi sisältää tietoa passiivisista tai lopetetuista yrityksistä. Myös muutokset yrityksen henkilöstössä voivat aiheuttaa paljon turhia kuluja sekä työtä myynnin ja markkinoinnin osalta.

RATKAISU

Me takaamme huolellisen tutkimuksen ja täydennyksen nykyiseen asiakastietokantaanne käyttämällä tarkkaa tietokantaamme yrityksistä sekä vastvaavista henkilöistä. Vastaavalla prosessilla voimme poistaa päällekkäiset, lopetetut sekä passiiviset yrityset tietokannastanne. Kaikki väärä tai hyödytön tieto tarkennetaan ja parannellaan asiakaspohjaanne. Päivittämätön informaatio vastaavista ihmisistä sekä kontakteista tullaan päivittämään vertaamalla sitä meidän asiakastietokantaamme ja uutta tietoa suorista kontakteista tullaan lisäämään tietokantaanne. Tilauksesta voimme tarkistaa toimitusjohtajia koskevat tiedot sekä kerätä tarpeelliset tiedot puhelimitse. Lue lisää palvelustamme täältä Kliendiotsing

Analyysit ja segmentointi

ONGELMA Yritysmarkkinointi sekä myynti, on usein suunnattu liian laajoille ja vöörin määritellyille kohderyhmille. Tämä johtaa uusien asiakkaiden etsimiseen tehottomin ja kallein keinoin joka on monesti seurausta liiasta informaatiosta ja kontakteista tietokannassa koskien yrityksiä, sillä usein kirjaukset ovat kopioita tai muuten vääriä.

RATKAISU On tärkeää kartoittaa yrityksen asiakasrekisteri niin tarkasti kuin mahdollista. Tämä tarkoittaa tärkeiden nykyisten, sekä potentiaalisten uusien asiakkaiden selvittämistä. Asiakas analyysi pohjautuu perinpohjaisiin taustatietoihin yrityksistä ja tätä kautta erilaiset asiakassegmentit yhdistetään yhteisten ominaisuuksien avulla. Luotujen asiakasprofiilien sekä ostavien asiakkaiden tuottojen perusteella voimme luoda todella tarkan yleiskatsauksen markkinoiden potentiaalista. Analyysiä käytetään tunnistamaan kaikki tärkeimmät nykyiset asiakkaat, asiakassegmentit ja asiakassuhteet jotka tarvitsevat kehitystä sekä kiinnostavimmat, potentiaaliset asiakassegmentit. Kun analyysin tulokset ovat käyty läpi yrityksen hallinnon kanssa, voimme täydentää asiakaspohjaa potentiaalisilla asiakkailla sekä asiakassegmenteillä jotka muotoutuvat tämän strategian lopputuloksena.

Tietojen päivittäminen

ONGELMA Kun yritykset ovat huolissaan asiakasrekisterin laadusta, ne useimmiten aloittavat tietojen tarkistuksen omin avuin. Tämä lähestyminen on usein kerta yritys ja uusittu informaatio alkaa vanhentumaan uudelleen, alkaen heti seuraavasta päivästä.

RATKAISU

Pidämme huolen että yrityksellä on tuoreimmat tiedot yrityksistä sekä pyydettyjen asiakassegmenttien toimitusjohtajien kontaktit koko Baltian alueella – Viro, Latvia, Lietua. Automaattisessa data päivityksessä koko yritysrekisteri sekä meidän asiakastietokantamme päivitetään ajantasalle. Tieto tullaan siirtämään tarvittavissa määrin yrityksen asiaakastietokantaan, jotta se aina sisältäisi tuoreimmat tiedot. Älykäs CRM ratkaisumme sallii meidän pyytää ylimääräistä informaatiota/lisäinformaatiota yrityksen asiakaspohjaan kertaluontoisena toimintona tai poistaa toimimattoman asiakkaan tiedot.

Ota meihin yhteyttä

Siim Salme Toimitusjohtaja/Asiakasdata spesialisti (+372) 53 4000 30 siim@klienditugi.ee