AUHIND SISALDAB


Lennupileteid Tallinnast kahele Singapuri ja tagasi

Võistluspäeva (17.09.2017) piletid kahele inimesele Singapuri F1 etapile Padang Grandstand areenil

Kohapealset majutust kahele vähemalt 3 tärni hotellis (kuni 3 km võistlusrajast) kaheks ööks

OSALE KAMPAANIAS


Kampaanias osalemiseks tee Autoeksperdi kaupluses vähemalt 10 eurone ost enne 28.07.2017 (iga 10 eurone ost annab ühe loosipileti) ja registreeri siin oma Autoeksperdi ostutšekk.

Vahemikul 03.07 - 28.07.2017 Autoeksperdist vä hemalt 10 eurose ostu sooritanute ja ostutšeki registreerunute vahel loositakse välja 15 finalisti, kellele Autoeksperdi esindaja helistab ning lepib kokku finaalis osalemise, mis toimub 29. juulil Speedest Legends kiirendusvõistlusel Pärnu lennuväljal.

Lisaks loositakse Speedest Legends üritusel kõigi külastajate vahel 5 finalisti lisaks, kes osalevad samuti auhinnaloosis. Kokku osaleb auhinnaloosis 20 finalisti.

 Olen nõus saama Autoeksperdilt turunduslike sõnumeid
Olen tutvunud ja nõustun kampaania reeglitega

Registreerine on lõppenud.

FINALISTID


 

Tauno Käsper

Kaur Andresson

Kaido Saar

Valentina Filippova

Taavi Puru

 

Virkko Kukk

Ragnar Sepp

Lilian Merisalu

Edgar Kaljusaar

Mari Kendla

 

Toomas Roomere

Andres Käärt

Priit Orav

Aivar Ader

Kristi Steinberg

Kampaania Auhinnad ja Tingimused


 1. Autoekspert kampaania „Singapuri F1” (edaspidi Kampaania) korraldaja on K.G. Knutsson AS, Saeveski tn. 12, 11214 Tallinn (edaspidi Korraldaja). Kampaania läbiviimist reguleerivad käesolevad reeglid (edaspidi Reeglid). Kampaania Korraldajal on õigus muuta Reegleid, kui seda nõuavad kehtivad õigusaktid.
 2. Kampaania kestab 03.07.2017 kuni 28.07.2017. Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eestis.
 3. Kampaania auhinnaks on reis kahele (2) inimesele Singapuri F1 etapile, mis loositakse välja Kampaania lõpus. Reis sisaldab 2 lennupiletit suunal Tallinn-Singapur-Tallinn, olenevalt reisikavast 2-3 ööd majutust 2 inimesele 3 tärni hotellis kuni 3 km kaugusel võistlusrajast ning 2 piletit F1 etapi võistluspäeval 17.09.2017 Padang Grandstand areenile. Reisijatele kehtivad reisikorraldaja reisitingimused.
 4. Võitjaga lepitakse reisikuupäevad kokku eraldi pärast võitja väljakuulutamist.
 5. Kehtiva reisidokumendi (pass või ID kaart) hankimise kohustus lasub reisijatel. Korraldaja ei vastuta auhinnareisi ärajäämise eest reisijatest tulenevatel põhjustel.
 6. Kampaanias osalemiseks tuleb sooritada ost Autoeksperti kaupluses ning registreerida ostutšekk kampaanialehel hiljemalt 28.07.2017 kella 14:00-ks. Korraldaja loosib välja ostu sooritanute vahel 15 finalisti, kes pääsevad auhinna lõplikule loosimisele Speedest Legends üritusele 29.07.2017. Lisaks loosib Korraldaja kohapeal 29.07.2017 veel 5 finalisti kõigi Speedest Legends külastajate vahel. Kokku osaleb auhinna loosimises 20 finalisti.
 7. Iga 10 eurone ost, mis on tehtud vahemikul 03.07.2017 kell 8:30 kuni 28.07.2017 kell 14:00, annab loosimises ühe loosipileti. Registreeritud ostutšekk tuleb alles hoida kuni kampaania lõpuni. Kampaanias osalemine on tasuta. Ühte ostutšekki saab registreerida vaid ühe korra.
 8. Auhinna võitja loositakse 29.07.2017 Pärnu lennuväljal toimuval Speedest Legends kiirendusvõistlusel. Auhinna loosimises osalemiseks tuleb olla kõigil finalistidel üritusel kohal.
 9. Finalistide ja auhinna loosimise võitja nimed avaldatakse kampaanialehel ja Autoeksperti FB lehel ning nendega võetakse ühendust nende poolt Autoekspertile antud kontaktide kaudu 5 tööpäeva jooksul pärast loosimisi.
 10. Kampaania auhinna väljastamise aluseks on 15 finalistil kampaanialehel registreeritud ostutšeki esitamine ja 5 finalistil Speedest Legends üritusel osalemine ning ürituse käepaela esitamine.
 11. Auhinna kättesaamine toimub kokkuleppel võitjaga K.G. Knutsson AS kontoris aadressil Saeveski 12, Tallinn.
 12. Korraldajal on õigus jätta auhind üle andmata juhul kui võitja on kampaanialehe registreerimisel esitanud valeandmeid, esitatud tšekk ei vasta kampaania tingimustele või on võltsitud, kadunud või ei ole selgelt loetav, samuti kui võitjaga ei ole hiljemalt 10. augustiks kontakti saadud.
 13. Kõik kulud, mis Kampaania auhinna võitnul tekivad seoses Kampaanias osalemise ja võidu kättesaamisega, kannab Kampaania võidu saaja ise.
 14. Võitu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega anta välja rahas. Auhind, mida võitja ei ole õigeaegselt välja lunastanud, väljastamisele ei kuulu.
 15. Kampaanias osalevad füüsilised isikud (eraisikud), kes on vähemalt 18-aastased. Kampaanias ei osale ärikliendid. Kampaanias ei või osaleda K.G. Knutsson AS ja Klienditugi OÜ töötajad ning Speedest Legends korraldusmeeskond.
 16. Kampaanias osalemist ja auhinna võitmist loetakse ühtlasi ka selle isiku poolt Kampaania Korraldajale loa andmiseks kasutada tema nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma talle selle eest tasu maksmata ja temaga täiendavat kokkulepet sõlmimata.
 17. Korraldaja ei võta vastutust Kampaanias osaleda soovijate kõrvalejätmise eest, kui need on eiranud Kampaania korraldamise tingimusi või esitanud Kampaania Korraldajale ebaõigeid või ebatäpseid andmeid, samuti muude Korraldajast sõltumatute ebaõnnestumiste korral (näiteks Kampaanias osaleda soovijal ei ole õnnestunud kampaanialehele oma seadmega pääseda).
 18. Kui auhinnaks olev reis hilineb või jääb ära Kampaania Korraldajast või reisikorraldajast mitteolenevatel põhjustel, ei korvata reisikahjusid ega uute piletite vormistamisega seotud kulutusi.
 19. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) ilmnemisel.
 20. Korraldaja ei vastuta võitjale ja/või võidu kasutajatele ja/või kolmandatele isikutele võidu kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest.
 21. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kuni 31.09.2017 kirjalikult Korraldaja aadressile K.G. Knutsson AS, Saeveski tn. 12, 11214 Tallinn märgusõnaga „Singapuri F1ˮ või meiliaadressil info@autoekspert.ee
 22. Kampaania Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.