Müügi kasvatamisel on oluline teada, milliseid kliente sihtida. Meie analüütilised tegevused aitavad tuvastada kes olemasolevatest klientidest võiksid osta rohkem ning kes on need kliendid, kellele oma tooteid veel pakkuda.

Hindame teie kliendipotentsiaali

Klienditugi OÜ on alates 2007. aastast kogunud infot ettevõtete ja nende tegevuse kohta. Meie pidevalt uuenevas Kliendibaas.ee on andmed kõigi Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete ja vastutavate isikute kohta. Lisaks põhi- ja krediidiandmetele teame näiteks, millega ettevõtte tegeleb, kui palju on tal töötajaid, autosid, käivet ning kes vastutavad selles ettevõttes erinevate valdkondade eest. Hoiame paljudel ettevõtetel nende kliendi- ja turunduse andmebaasid ajakohasena automatiseeritud uuendamisprotsessi abil. Kliendiinfo teenuse kaudu on teie kasutuses täpne kliendibaas teie ettevõtte praeguste ja ka tulevaste võimalike klientide kohta. Nii saate te kontsentreeruda turundusele ja müügile, kasutades selleks parimat turul leiduvat ettevõtete andmebaasi – Kliendibaas.ee

Kliendiinfo etapid

  • 1 Teie olemasoleva kliendibaasi võrdlus meie andmebaasiga ja selle esimene uuendamine, mille viib läbi meie spetsialist.
  • 2 Töötlemist vajava andmehulga selgitamine ettevõtete ja vastutavate isikute tasemel.
  • 3 3. Teie kliendibaasi täiendamine vajalike andmetega. Vajadusel aitame ka CRM-i kasutuselevõtmisel.
  • 4 Põhjalikule analüüsile tuginedes uute võimalike kliendigruppide profiilide loomine.
  • 5 Kliendibaasi koostamine, kus on teie olemasolevad kui ka tulevased potentsiaalsed kliendid.
  • 6 Muude vajalike andmete lisamine teie kliendibaasi.
  • 7 Klientide segmenteerimine.
  • 8 Kliendibaasi automaatse uuendamise sisseviimine teie CRM-i (Kliendihalduse tarkvarasse).

Kliendibaasid

PROBLEEM

Ettevõtted kasutavad oma töös üha enam ostetud andmebaase. Need ühendatakse oma olemasoleva kliendibaasiga, salvestatakse mitmetesse eri kohtadesse ega tegelda nende edasise kontrollimise ja ajakohastamisega. Tulemuseks on olukord, kus ettevõtte müügi- ja turundustegevuseks on need andmed vananenud ning neid ei kasutata.

LAHENDUS

Ettevõte vajab kvaliteetseid andmeid firmade ja nende otsustajate kohta selleks, et hankida nii uusi kliente kui ka hoida olemasolevaid kliente ja müüa neile senisest enam. Andmebaasi kvaliteedi all mõistame me katvaid, täpseid ja detailseid andmeid ettevõtete ja nende otsustajate kohta. Meie ettevõtete andmebaas (Kliendibaas) põhineb Äriregistri andmetel, mida uuendatakse meile pidevalt. Ka ise uuendame me oma andmeid süstemaatiliselt – oleme igapäevaselt ühenduses ligikaudu 300 ettevõtte vastutava isikuga, kellelt me hangime oma andmebaasi jaoks olulist lisainfot nii ettevõtte tegevuse kui ka tema vastutavate isikute kohta. Sellest tulenevalt saame me pakkuda oma klientidele ainulaadset andmebaasi Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete kohta, mida meie klientidel on võimalik kasutada oma igapäevases töös. Kliendibaasi koostades järgime me rangelt Eesti Vabariigis kehtivaid andmekaitseseadusi.

Kliendibaasi korrastamine

PROBLEEM

Ettevõtte oma andmebaasides leidub alati ebatäpsusi klientide ja nende kontaktisikute kohta, enamasti rohkemgi, kui osatakse arvata. Andmed on kas puudulikud, valed või vananenud. Seal leiduvad passiivsed või oma tegevuse lõpetanud ettevõtted ning ettevõtetest lahkunud töötajad põhjustavad müügis ja turunduses palju tühja tööd ja liigseid kulutusi.

LAHENDUS

Toetudes meie oma täpsele andmebaasile ettevõtete ja nende otsustajate (Kliendibaas) kohta, kontrollime kogu teie ettevõtte praeguse kliendiandmebaasi üle ja täiendame seda vajadusel puuduvate andmetega. Andmebaaside võrdlemisel kõrvaldame neist topeltkanded ning oma tegevuse lõpetanud või muidu passiivsed firmad. Ebaõigete või puudulike andmete osas täpsustame ja täiendame teie kliendibaasi nende osas vajalike andmetega. Vananenud otsustajate ja vastutavate isikute andmete osas võrdleme neid meie Kliendibaasiga ja lisame vajalikud andmed koos nende otsekontaktidega (e-mail, mobiiltelefon jms). Teie tellimusel kontrollime isikute kontaktandmeid ja kogume vajalikku infot eraldi teie jaoks telefoni teel. Tutvu meie teenusega: Kliendiotsing

Analüütika ja segmentatsioon

PROBLEEM

Ettevõtte turundus ja müük on sageli suunatud kas liiga laiale või valesti määratletud sihtgrupile, mis muudab uute klientide hankimise ebaefektiivseks ja kalliks. Enamasti on põhjus selles, et ettevõte on lisanud oma kliendibaasi liiga palju ettevõtteid ja kontaktisikuid, sageli on kirjed ka topelt ning hoopis valed.

LAHENDUS

Tuleb täpsemalt määratleda, kes on ettevõtte kliendibaas ehk siis oma olulised tänased ja tulevased potentsiaalsed kliendid. Kliendianalüüsis võetakse aluseks ettevõtete põhjalikud taustandmed ning leitakse erinevatele kliendisegmentidele ühised tunnused. Selle tulemusena saadud kliendiprofiilidest ja ostnud klientide käibe alusel, saame väga täpse ülevaate turupotentsiaalist. Analüüsi abil identifitseeritakse olulisemad tänased kliendid/kliendisegmendid, arendamist vajavad kliendisuhted vastavas kliendisegmendis ning suurimat huvi pakkuvad potentsiaalsed kliendisegmendid. Pärast seda, kui analüüsi tulemused on läbi arutatud ettevõtte juhtkonnaga, võime täiendada ettevõtte kliendibaasi selle tulemusena moodustunud strateegiale vastavate potentsiaalsete klientide ja kliendisegmentidega.

Kliendibaasi uuendamine

PROBLEEM

Kui ettevõtte mure oma kliendibaasi kvaliteedi pärast on muutunud piisavalt suureks, hakatakse enamasti ise oma kliendibaasi kontrollima. Sageli ei ole selle jaoks piisavalt ressurssi ettevõttes, tegevus on ühekordne ja andmed hakkavad uuesti vananema juba järgmisest päevast alates.

LAHENDUS

Kindlustame, et ettevõtte kasutada on alati värsked andmed soovitud kliendisegmenti kuuluvate ettevõtete ja nende otsustajate kontaktandmete kohta vastavalt vajadusele ükskõik millises Balti riigis – Eesti, Läti või Leedu. Automaatse andmete uuendamise (halduse) puhul viiakse kõik Äriregistri ja meie Kliendibaasi värsked andmed vajalikus mahus ettevõtte kliendiandmebaasi, nii et see sisaldab alati kõige värskemat infot. Oma nutika CRM lahenduse Kliendihaldus abil saame ettevõtte kliendibaasi tuua ühekordse toiminguna ka soovitud lisaandmeid või kustutada kliendibaasist oma tegevuse lõpetanud kliendid.

Krediidiandmed

PROBLEEM

Päris tihti kulutatakse palju aega uute potentsiaalsete klientide tausta kontrollimiseks. Samuti on väga keeruline välistada potentsiaalsete klientide hulgast makseraskustes või mitte usaldusväärsed ettevõtted.

LAHENDUS

Tänu koostööle Inforegistriga, saame uuendada automaatselt ka krediidiinfot (Krediidiskoor, riskiklass, müügisoovitus, maksuvõlg, maksuvõla algus, viimane esitatud majandusaasta aruanne) teie Kliendihalduses (CRM) olevate klientide kohta. Lisaks krediidiandmetele on võimalik uuendada ka muud vajaliku informatsiooni ettevõtte kohta. Nii on teil alati kasutada kõige värskemad andmed nii müügis kui turunduses.

Võta ühendust

Jäta siia oma kontaktandmed ning kirjelda millist abi meilt ootad ning võtame sinuga ise ühendust.

Siim Salme (CEO)

Tegevjuht / Müügispetsialist
(+372) 53 4000 30
siim@klienditugi.ee