KLIENDITUGI OY:n GDPR TIETOSUOJADIREKTIIVIN SELVITYS SEKÄ ROSKAPOSTIN VASTAINEN TOIMINTA

1. Eestin Tasavallan lait sähköisestä suoramarkkinoinnista

Eestin Tasavallassa säätävät sähköistä suoramarkkinointia seuraavat lait:

  • Elektroonilise side seadus (§ 103, § 103′, § 133 momentti 2′, § 184”); (suomeksi Sähköisen viestinnän laki)
  • Infoühiskonna teenuse seadus (§ 5 momentti 2); (suomeksi Tietoyhteiskunnan palvelulaki)
  • Isikuandmete kaitse seadus (eritoten § 12 ja 6. kappale). (suomeksi Henkilötietosuojalaki)

Sähköisten yhteistietojen käyttämistä ei säätele, mutta on otettava huomioon suoramarkkinoinnissa myös seuraavat lait:

  • Võlaõigusseadus; (suomeksi Velvoiteoikeuslaki)
  • Reklaamiseadus; (suomeksi Mainoslaki)
  • Tarbijakaitseseadus. (suomeksi Kuluttajansuojalaki)

Sähköisellä suoramarkkinoinnilla tarkoitetaan kaupallisia tietotuksia, jotka lähetetään saajalle joko sähjköpostilla, faksilla, puhelinsanomilla (SMS, MMS tms) tai Bluetoothia käyttäen.

Laissa käsitellään erikseen juridisille ja fyysisille henkilöille kohdistettua suoramarkkinointia. Juridisille henkilöille on suramarkkinointi sallittu aina, jos sen yhteystiedot ovat julkisia ja selvästi on kyse juridisista henkilöistä. Sähköpostiosoitteet, jotka viittavat siihen, että varmasti on kysessä juridinen henkilö, ovat esimerkiksi yritys@yritys.ee tai info@yritys.ee . Mikäli sähköpostiosoiteeseen sisältyy henkilön nimi, em etunimi.sukunimi@yritys.ee tms, katsotaan se yleisesti fyysisen henkilön osoitteeksi, paitsi niissä tapauksissa, jos lähetettävän kaupallisen tiedonannon sisältä on yhteydessä kyseisen henkilön asemaan ja vastuualueeseen yhtiössä. Mainituissa tapauksissa saa sellaisen sähköpostiosoitteen käsittää juridisen henkilön osoitteena, jolle on sähköinen suoramarkkinointi sallittua.

Sähköinen suramarkkinointi fyysiselle henkilölle on lain mukaan sallittua ainoastaan kyseisen fyysisen henkilön etukäteen annetulla kirjallisella suostumuksella.

Laki vaatii sähköisen suoramarkkinoinnin yhteydessä, että aina, jos hänen sähköisiä yhteystietoja käytetään suoramarkkinointiin, täytyy saajalla olla selvä ja helposti ymmärrettävä mahdollisuus kieltää yhteystietonsa mainittu käyttäminen ilmaiseksi että helposti, sekä kyseisellä henkilöllä täytyy olla mahdollista käyttää mainittua oikeutta sähköisen tietoverkon kautta. Samoin pitää aina olla mahdollista yksiselitteisesti osittaa se henkilö, jonka nimissä on kyseinen tieto lähetetty ja tiedon on oltava siinä tapauksessa selvästi markkinointihenkistä.

Mikäli suoramarkkinoinnin tekijä lähettää nimissään kolmansien henkilöiden tarjouksia tai tiedonantoja, täytyy sanomassa olla tieto siitä, missä osoitteessa on saajalla mahdollista tutustua siihen, mitkä yhteistyökumppanien tarjouksia hänelle suoramarkkinoinnin tekijän nimissä lähetetään.

2. Klienditugi Oy:n yritysten ja organisaatioiden sekä niissä työskentelevien vastuuhenkilöiden tietokanta

Klienditugi Oy:n yritysten ja organisaatioiden sekä niissä työskentelevien vastuuhenkilöiden tietokanta (tästä eteenpäin Tietokanta) on Klienditugi Oy:n omaisuutta ja siihen sisältyy Virossa toimivia yrityksiä ja organisaatioita sekä juridisine että todellisine toimipaikkaosoitteeneen ja yhteystietoineen, samoin niissä työskenteleviä vastuuhenkilöitä vastuualoineen ja yhteystietoineen.

Klienditugi Oy takaa Tietokantansa ajantasaisuuden tietojen säännöllisellä ja kattavalla tarkastuksella puhelimitse vähintään kerran vuodessa.

Tietokannassa löytyvät tiedot vastuuhenkilöistä perustuvat puhelimitse selvitettyihin vastuualueisii, joten niihin voidaan soveltaa sähköisen suoramarkkinoinnin vaatimuksia juridisten henkilöiden osalta ja niille voi siten lähettää asiaanpuuttuvia tiedonantoja myös ilman heidän etukäteen annettua suostumusta.

Tietokannan haltijana vaalii Klienditugi Oy aina kaikkia vaatimuksia, jotka on henkilötietojen hakijoille ja käsittelijöille säädetty henkilötietosuojalailla.

Klienditugi Oy säätelee Tietokantansa käyttöoikeutta asiakkaiden puolesta jokaisen asiakkaan kohdalla erikseen kyseisen asiakkaan kanssa solmitun kirjallisen sopimuksen perusteella.

3. Tietokantapalvelut

Klienditugi Oy antaa asiakkailleen, jotka ovat juridisia henkilöitä, heidän tietokantojen tarkastus- ja ajantasaistamispalveluja, jonka yhteydessä Klienditugi Oy hoitaa, tarkastaa ja ajanmukaitaa niitä Tietokantaansa sisältyvien tietojen perusteella. Siinä tapauksessa ovat kyseisten asiakkaiden tietokantojen omistajia ne juridiset henkilöt, joiden kanssa on Klienditugi Oy solminut vastaavan sopimuksen. Klienditugi Oy antaa niille kyseisen palveluksen eikä vastaa siitä, käyttävätkö ne niitä tietokantoja Eestin Tasavallan lakien mukaisesti.

Klienditugi Oy tarjoaa asiakailleen, jotka ovat juridisia henkilöitä, myös Tietokantansa myynnin palvelua, jossa Klienditugi Oy luovuttaa niille asiakkaille niiden kanssa solmitun sopimuksen perusteella Tietokannastaan kohderyhmiä, jotka on etukäteen määritelty ja rajattu lähtien sopimuksen kriteereista ja tavoitteista. Sellainen toiminta välttää asiatonta tarpeettomien tietojen antamista asiakkaille ja pienentää siten myös niiden käyttämistä Viron Tasavallassa sähköistä suoramarkkinointia säätävien lakien vastaisesti.

Klienditugi Oy on rakentanut Tietokantansa niin, että sen asiakkaillaan olisivat Tietokantapalveluja käyttäessä mahdollisin parhaat edellytykset kohdistaa kommunikaatio mahdollisen tarkasti rajatulle kohderyhmälle.

4. Tietokannan käyttö Eestin Tasavallan lakien mukaisesti

Klienditugi Oy luovuttaa Tietokantannassaan olevia yhteystietoja ainoastaan tietojen lähettämiseen, jotka ovat yhteydessä saajien työtehtäviin ja vastuualueisiin. Yhteystietoja luovutetaan joko nettipalvelun käyttöoikeutena tai Tietokannan kohderyhmää siirtämällä.

Tietokannan käyttöoikeus yhdistetään siinä tapauksessa sopimuksessa mainittuihin kampanjoihin; sen tietojen käyttö ja tallennus asiakan omaan tietokantaan on kampanjan päättymisen jälkeen kiellettyä.

Klienditugi OY:n yritysasiakkaan tai sen työntekijän ei sallita Tietokannan käyttöä niihin tavoitteisiin tai niillä tavoin, jotka ovat ristiriidassa Eestin Tasavallan lakien kanssa tai ovat kilpailevia Klienditugi Oy:n toiminnan kanssa. Klienditugi Oy:llä on oikeus lopettaa asiakkaansa kanssa solmittu sopimus heti, mikäli se asiakas rikkoo mainittuja sääntöjä.

5. Ohjeet tiedonantojen vastaanottajille

Mikäli tiedonannon vastaanottaja luulee, että hänelle on lähetetty roskaposti ja hänen yhteystietonsa ovat päättyneet sen lähettäjälle Klienditugi Oy:n Tietokannasta, täytyy hänen informoida asiasta heti Klienditugi Oy:n Tietokannan haltijaa sähköpostitse osoitteeseen andmekaitse@klienditugi.ee

Klienditugi Oy aloittaa tapauksen selvittämisen heti ja tarvitessa lopettaa sopimuksen kyseisen Tietokantansa käyttäjän kanssa, jos siinä ilmenee seikkoja, jotka ovat ristiriidassa vastaavien Eestin Tasavallan lakien kanssa.

6. Tietokantaan rekisteröidyn henkilön oikeudet

Jokaisella Klienditugi Oy:n Tietokantaan rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tutustua omiin tietoihin, jotka löytyvät Klienditugi Oy:n Tietokannassa, jos hän on ennen sitä identifioinut itsensä Klienditugi Oy:n vastuuhenkilölle.

Klienditugi Oy korjaa, lisää tai tarvitessa poistaa Tietokannassa löytyvän viallisen, puuttellisen tai vanhentunut tiedot joko omasta aloitteesta tai Tietokannassaan olevan henkilön vaatimuksesta. Sen lisäksi on Tietokantaan rekisteröidyllä henkilöllä oikeus kieltää tietojensa antaminen kolmansille henkilöille suoramarkkinointia varten Klienditugi Oy:n Tietokannasta.