Turunduse ja müügi sisseostmine

Investeerimine professionaalsesse müüki ja turundusse on edu alus!

Firmade surnuaed on täis mälestusmärke neile, kes alahinnates seda, kuidas nende parimad saavutused tegelike tarbijateni jõuavad, on olnud sunnitud oma tegevusega konkurentidele alla jääma ja nii alatiseks vaid äriajaloo kurbadele lehekülgedele taanduma.

Ettevõtte tooteid ja teenuseid müüa ning mainet ja jätkusuutlikkust tagada aitab just asjatundlik ja ajaga kaasas käiv turundus ning müügitegevuse järjepidevus. Paraku kiputakse seda tõde unustama või alaväärtustama ning jäetakse turundus ja müügitegevus vajaliku tähelepanuta ning ka eelarveliselt vaeslapse rolli. Klienditugi OÜ kogemusele toetudes võib väita, et vaid ühel ettevõttel kümnest on olemas vastav plaan ja eelarve.

Põhjuseks pole siiski alati ainult vähesed teadmised või valearusaamad, vaid sageli ka objektiivsed asjaolud, mida polegi võimalik eirata. Väiksemate ja sageli ka keskmise suurusega ettevõtete eelarve lihtsalt ei võimalda palgata nende valdkondade jaoks tipptasemel spetsialiste. Nii jäävad vastavad ülesanded enamasti tegevjuhi õlgadele või jaotatakse ära teiste töötajate vahel, kellel puuduvad selleks nii süsteemsed teadmised, oskused kui ka aeg ja huvi. Universaalne sõdur on iga suurriigi armee helesinine unistus. Tulemuseks on võimetus realiseerida turul potentsiaali, mis ettevõttel oma teenuste ja toodete poolest võiks olla, ja allajäämine konkurentidele.

Kuidas lahendada olukorda, kui potentsiaali toodete ja teenuste osas on, kuid ühel või teisel põhjusel ei ole jõudu realiseerida seda piisavaks käibe tõusuks ja turuosa suurendamiseks? Üks variant on heade spetsialistide palkamine, kelle tegevus oleks suunatud just nende eesmärkide täitmisele, või siis ettevõttes struktuursete muudatuste tegemine ja spetsiaalse müügi-turundusgrupi loomine. Aga …

  • See on üpris kulukas (ühe spetsialisti töökoht, töövahendid, esinduskulud, palgafond – ca 3000 eur/kuu)
  • Võtab aega – võib ju loota olulistele tulemustele selles vallas alles mitmete kuude, kui mitte aastate järel.
  • Oodatud efekt võib jääda saavutamata, kuna vajaliku tasemega professionaalide leidmine on väga raske, vahel ka võimatu (kui arvesse võtta kõiki neid oskusi, mida konkreetsete sihtide saavutamiseks vaja on).

Oleme juba harjunud sellega, et osa tegevusi ostetakse firmasse enesestmõistetavalt sisse väljastpoolt, olgu siinkohal näiteks raamatupidamis-, koristus-, transpordi-, või valveteenused ning sageli ka IT. Küllalt levinud on ka turunduse ja müügi alla kuuluvate üksikteenuste sisseostmine, olgu selleks siis reklaamikampaania väljatöötamine ja läbiviimine, e-turundus, disainitööd, kodulehtede loomine jpm.

Täna veel mitte nii palju, aga üha kasvava trendina ostavad edukamad ettevõtted sisse kogu klienditoe (turundus- ja/või müügitegevuse tervikuna) ja ka üksikuid turundusprojekte, mille eesmärgiks on turgude laiendamine uutele sihtgruppidele või lausa väljapoole Eestit.

Olgu see kliendibaasi loomine, analüüsimine ja segmenteerimine, kliendiotsing ja -kaardistamine, aktiivmüük või kliendihaldus. Ostes sisse kliendituge, kas alaliselt või ajutiselt erinevate projektide läbiviimiseks, saadakse oma käsutusse terve professionaalide meeskond, kellel on vajalikud teadmised, oskused ja kogemused, lisaks veel omavaheline sujuv koostöö.

Tegevust on võimalik alustada kohe, kui ühiselt on kokku lepitud eesmärgid ja nende saavutamiseks vajalikud ressursid. Nii on võimalik saavutada kindlasti suurem ja kiirem käibe kasv, kui seniselt jätkates. Ka finantsiliselt vaadatuna on sisseostetud teenuste kasutamine tunduvalt efektiivsem, kui proovides kõike ise teha.

Öeldakse, et julge hundi rind on rasvane. Sama kehtib ka müügi ja turunduse suhtes, kui julgetakse kasutada kõiki võimalusi, mida pakub selle sisseostmine väljaspoolt.

Klienditugi OÜ 20.11.2017

Võta ühendust

Jäta siia oma kontaktandmed ning kirjelda millist abi meilt ootad ning võtame sinuga ise ühendust.

Klienditugi OÜ

Telefon: +372 53 4000 30
E-post: kontakt@klienditugi.ee
Aadress: Tondi 51, Tallinn 11316, Eesti

Registrikood: 11091789
KMKR. nr: EE101235282